بستنی سنتی رو خیلیا فکر میکنن که خیلی خیلی سخت هستش و نمیتونن از پس بر بیان و فقط از بیرون تهیه میکنن
ولی توی اینجا با من همراه باشین تا یه بستنی سنتی خونگی خیلی خیلی خیلی خوشمزه رو بهتون یاد بدم و لذتش رو ببرین😍😍