نان گاتا یه نون ارمنی هست که در مناطق مختلف به طرق مختلف درست میکنن و  در بعضی رسپیها در خمیر اصلی اصلا شکر نداره یا یک الی  دو قاشق سوپخوری ولی در بعضی  از رسپیهای دیگر شکر میزنن و شیرینتر درست میکنن و همچنین در  خمیر گاتا اکثرا از کره استفاده میکنن ولی در بعضی موارد از روغن مایع بجای کره استفاده میکنن و فقط کره را در مواد میانی بکار میبرن