حلوا هویج یکی از حلواهایی هست که من خودم عاشقشم و شک ندارم به خاطر عطر و طعمی که داره شما هم عاشقش میشین☺️❤️ پس برای درست کردن این حلوای فوق العاده با من همراه باشین