خورشت فسنجان یکی از خورشت هایی هستش که میزان ترشی یا شیرینییش بستگی به ذائقه طرف داره، اما با اینکه اینقدر میتونه از لحاظ ذائقه ای متفاوت باشه ولی نمیشه کسی رو پیدا کرد که بتونه از یه خورشت فسنجون خیلی خوشمزه بگذره… پس با من همراه باشید😍