نان زرافه یه نون خوشگل و جذاب و خوشمزه که تا حدودی به نون تست نزدیک هست و میشه برای صبحونه و عصرونه ازش استفاده کرد و لذت برد😍