پن کیک یکی از موردهایی هستش که نمیشه به سادگی ازش برای صبحونه یا عصرونه گذشت و خیلی سریع میشه این پن کیک های خوشمزه رو درست کرد و یه صبحونه خیلی خوب خورد تا برای کل روز انرژی حسابی داشته باشیم😍 ..این پن کیک آی خوشمزه س آی خوشمزه س که نگو و نپرس ..یام یام