پیراشکی کرم دار خونگی اصلا با پیراشکی های بیرون که خمیره قابل قیاس نیست ..تنبلی نکنید و آستین ها رو بزنید بالا و شروع به پختن یه پیراشکی خونگی بکنید تا به پوک و ترد بودنش واقعا پی ببریید که چقدر خوشمزس😍