پوره سیب زمینی رو دیگه همگی میشناسید و یکی از واجبات کنار خیلی از غذاها مثل استیک ها و …  هستش و حتی به تنهایی هم خیلی خوشمزه هست😍 پس برای درست کردن این پوره خوشمزه ا من همراه باشید