شربت قوام هم که پایه اصلی همه شیرینی های شهد دار مثل زولبیا، گوش فیل، بامیه و… هستش که برای درست کردن این شیرینیا به شربت قوام نیاز دارین☺️