کاپ کیک شاتوت یه کاپ کیک با بافتی فوق العاده نرم و طعمی محشر که با طعم شاتوت ترکیب شده😍 به هیچ وجه از دست ندینش